Lucka 14

Vinjett och musik: Eva-Lott Björklund – Video: Kaj Lindh
© Stiftelsen Torgare Prästgård 2022

Vilken sjukdom hade hjonen på hospitalet?

Corona
Mässling
Spetälska
Lungsot