Lucka 10

Vinjett och musik: Eva-Lott Björklund – Video: Kaj Lindh
© Stiftelsen Torgare Prästgård 2022

Hur många trappsteg är det upp till klockorna?

30
40
50
60