Mitt hjärtas hem

Pjäsen Mitt Hjärtas Hem skildrar Kronoby Folkhögskolas första kvinnliga rektor Signe Strömborg.

Sommaren 2014 återupptogs sommarteaterverksamheten på Torgare museiområde i Kronoby. Sommarteatern grundades 1984 och 30 år senare, efter en paus på 20 år, framfördes ett för Torgare specialskrivet skådespel av Frank Skog i bearbetning av Sofie Lybäck och Isa Lindgren-Backman. Den kritikerrosade pjäsen framfördes även sommaren 2015 på publikens begäran.

Pjäsen Mitt Hjärtas Hem skildrar Kronoby Folkhögskolas första kvinnliga rektor Signe Strömborg. Signe Strömborg föddes 1880 i St. Petersburg där hennes far, kapten Solon Strömborg, var stationerad inom det ryska lotsverket. Solon återflyttades tillbaka till Finland och blev fyrmästare på Sälgrund i Kaskö 1885.

Signes mor Matilda Strömborg hade med en konstnärlig ådra och ett tycke för litteratur tidigt öppnat kunskapens och kulturens värld för Signe och hennes tre yngre systrar. Uppväxt på fyrlandet med en brinnande längtan efter kunskap visste Signe redan som barn att hon ville bli en folkets lärarinna och hon var beredd att arbeta hårt för sin dröm. Trots hårda tider och ekonomiska utmaningar avlade hon studentexamen 1899 vid Svenska Normallyceum i Helsingfors. Därefter följde universitetsstudier i nordisk historia, geografi, svenska och pedagogik. Efter några sporadiska undervisningsuppdrag fick Signe en tjänst vid den ambulerande folkhögskolan Breidablick 1908, först som andra lärare sedan som föreståndare. Under 14 år reste hon runt med Bredablick från ort till ort och utbildade den svenska österbottniska ungdomen. 1922 blev hon erbjuden att söka föreståndartjänsten i vid Kronoby Folkhögskola som hon sedan också fick. Redan som nyutexaminerad lärarinna mötte Signe på fördomar och kvinnomotstånd. Även i

Kronoby gick debatten het angående hennes lämplighet. Hon övervann dock dessa motgångar  genom sin ständiga tro på kunskap, kultur, frihet och sin egen styrka. Signe var en folkets kvinna som engagerade sig i bygden och dess framtid. De ideal och värderingar som hon kämpade för är aktuella även idag. Hon såg värdet i den språkliga identiteten, i bygdens  behov, i hemmets och hjärtats trygghet. Föreställningen har en stark förankring i det lokala Kronoby men berör även övriga Finland där Signe undervisade, inspirerade och formade sin samtid. Signe bildade aldrig familj men hon såg sina elever som sina barn och höll kontakten med dem efter deras folkhögskoletid. Signe verkade som en nytänkande och färgstark rektor i Kronoby fram  till sin död 1945. 150 personer av alla åldrar deltar både på och bakom scen i förverkligandet av detta projekt.

Sommarteatern är ett samarbete mellan HjonTeatern, Kronoby medborgarinstitut och Kronoby Folkhögskola. Även lokala föreningar och organisationer är engagerade såsom bl.a. Kronoby Martaförening och lokala körer. Manuskript: Frank Skog i bearbetning av S.Lybäck och I. Lindgren-Backman Musik: Sonja Biskop Regissör: Isa Lindgren-Backman Koreograf: Sofie Lybäck Kapellmästare: Eva-Lott Björklund Maskplanering: Anna Vesterback Maskör: Anna Wikström Dräktansvarig: Maja Sandbäck