Det är den 6:e Juni 1913. Balkankriget pågår för fullt. Vi befinner oss i Wadköping. Det är studentexamensdag. Johan Markurell, son till värdshusvärden Markurell och Andreas de Lorchhe, son till häradshövding de Lorche ska prövas inför kollegiet.

Johan är Markurells enfödde son och hans ögonsten. Johan är uppfostrad i häradshövdingens hem då Markurell inte anser Johans egen mor god nog att kunna uppfostra honom. Johan och Andreas är barndomsvänner. Markurell och häradshövdingen har affärer ihop.

Markurell är en uppkomling och häradshövdingen är en spelare på börsen. Carl-Magnus de Lorche är bygdens starke man. Han äger så gott som hela Wadköping. Nu har emellertid rollerna blivit ombytta.

Genom list och skicklighet har Markurell tagit makten och de Lorche hotas av konkurs. Samtidigt pågår examen. Till en början ser det ljust ut för Johan Markurell. Men så kommer budet att han kuggas i kemi och examen hänger löst. Markurell mutar kollegiet med lunch och en väl tilltagen donation. Under denna lunch uppdagas att Markurell kanske inte är far till Johan. Samtidigt uppdagas att häradshövdingen har tänkt fly till Sydamerika för att undgå nesan som en konkurs skulle innebära. Detta utmynnar i en uppgörelse där häradshövdingen och Markurell faller från sina höga hästar, rannsakas och tvingas inse sina tillkortakommanden. Det är kvinnorna som segrar och visar sig vara de starkare.

Frågan är: Ska häradshövdingen drivas till konkurs? Ska Johan klara sin examen? Är Johan Markurells son? Svaren på detta får ni på Torgare den 28/6 kl. 19.00!

FÖRESTÄLLNINGAR

tis 28.6.2022 kl 19
ons 29.6.2022 kl 19
tor 30.6.2022 kl 19
fre 1.7.2022 kl 19
sön 3.7.2022 kl 14
tis 5.7.2022 kl 19
ons 6.7.2022 kl 19
tor 7.7.2022 kl 19
fre 8.7.2022 kl 19
sön 10.7.2022 kl 14
tis 12.7.2022 kl 19
ons 13.7.2022 kl 19
INHIBERAD tor 14.7.2022 kl 19
fre 15.7.2022 kl 19
sön 17.7.2022 kl 19

LADDA NER PRESSBILDER