Lantbruksmuseum

 Här finns redskap för jakt och fiske, mjölkhantering, köttredskap och redskap för jordbearbetning.

På vårvintern 1988 väcktes inom Torgarestiftelsen  förslaget att grunda ett lantbruksmuseum. Ladugårdsbyggnaden på Torgare, som är uppförd år 1796, hade tillsvidare stått tom och skulle komma väl till pass för ändamålet. En förfrågan gjordes till Kronoby lantmannagille om de ville vara med och arbeta för förverkligandet av ett lantbruksmuseum på orten.

Den 16 juli 1988 samlades representanter för både Torgarestiftelsen och lantmannagillet till ett gemensamt möte där man beslöt att gemensamt gå in för projektet. Mötet tillsatte en arbetsgrupp som skulle organisera arbetet. I arbetsgruppen ingick två representater för Torgarestiftelsen, Henrik Åminne, Tor-Göran Biskop samt tre representanter för lantmannagillet, Bertel Riska, Gustav Strandvall och Per Bäck.

Prästgårdens ladugård inrymmer idag ett lantbruksmuseum, I långa tider var prästgården ett föredömme för ortend bönder. Det var här nya redskap, brukningsmetoder och nya husdjursraser introducerades. Redan år 1738 fanns det ett hönshus på Torgare.

Idag är ladugården fylld med ca. 360 olika föremål som katalogiserats. Här finns redskap för jakt och fiske, mjölkhantering, köttredskap och redskap för jordbearbetning av olika slag. De äldsta föremålen är från 1790.