Lolan Björkman

1953—2022

Lolan Björkman, född 1953, i Kronoby. Medlem i Finlands svenska författareförening sedan 1980. Har arbetat bland annat som kyrklig ungdomsledare och som timlärare med undervisning i sävslöjd. Lolan har gått på Svenska Österbottens folkakademi i Yttermark. Har besökt Rönningen Folkehögskole i Norge via ett stipendium. Hon kom sedan i kontakt med Frälsningsarmén och började på officersutbildningen men hoppade av den utbildningen.

Lolan Björkman har använt sina erfarenheter i dikterna, från Frälsningsarmén till psykvården.

Många av sina böcker har hon gett ut på Författarnas Andelslag, där hon var aktiv i styrelsen.

Utgivna böcker av Torgare