Lucka 21

Vinjett och musik: Eva-Lott Björklund – Video: Kaj Lindh
©Stiftelsen Torgare Prästgård 2022

Vad heter det där som Anne har på sitt huvud?

Hatt
Mössa
Luva
Basker