Lucka 22

Vinjett och musik: Eva-Lott Björklund – Video: Kaj Lindh
© Stiftelsen Torgare Prästgård 2022

Varifrån togs säven?

Jouxholmen
Hästöskatan
Brännträsket
Björnholmen