Lucka 23

Vinjett: Eva-Lott Björklund – Musik: Epidemic sound – Video: Kaj Lindh
©Stiftelsen Torgare Prästgård 2022

Hur många bagare fanns med i videon?

5
6
7
8