Lucka 5

Vinjett och musik: Eva-Lott Björklund – Video: Kaj Lindh
© Stiftelsen Torgare Prästgård 2022

 

 

 

Vad brukar snåres bageri kallas för?

Peters
Snurres
Grisens
Bagas