Lucka 6

Vinjett och musik: Eva-Lott Björklund – Video: Kaj Lindh –Nationalsången: Epidemic sound
© Stiftelsen Torgare Prästgård 2022

Vad heter Finlands nationalsång?

Vår bygd
Vårt land
Vårt päroland
Finlandia