Torgare stiftelsen

Stiftelsen Torgare bildades 1979 av Kronoby-Terjärv-Nedervetil kyrkliga samfällighet, Kronoby kommun, Kronoby hembygdsförening r.f., Kronoby ungdoms- och nykterhetsförening r.f., Idrottsföreningen IK Kronan r.f. och Kronoby Marthaförening r.f. Stiftelsens syfte är att utveckla ichg upprätth¨lla ett levande museum av Torgare f.d. prästgårds område i Kronoby kommun. Sitt syfte förverkligar stiftelsen genom att

  • insamla, bevara och levandegöra material, tradition och miljö, som anknyter till Torgare prästgård;
  • vårda, förvalta och utveckla området och sköta den fasta eller lösa egendom som anförtrotts stiftelsen eller är i stiftelsens ägo; samt
  • befräma intresset för hembygdsarbete och historia genom utställningar, publikationsverksamhet samt kyrkliga och kulturella evenemang.

Ordförande

1979 – 1984 Sven Boström
1985 – 1994 Henrik Åminne
1995 – 1996 Owe Nyblom
1997 – 1999 Bengt Lybäck
2000 – 2006 Gun-Mari Wikström
2007 – 2010 Pehr-Göran Åminne
2011 – 2014 Stig Finnholm
2015– Lillemor Berglund-Koivusalo